Ảnh kỷ yếu 2013- Một thời để nhớ – ảnh nhóm

[Album Một thời để nhớ] N037 – Bùi Thị Kim Huệ

(*) Họ tên người đại diện nhóm: Bùi Thị Kim Huệ (*) Lớp NHTM 03-02, trường ĐH Đại Nam (*) SBD: N037 (*) Địa chỉ FB các thành viên trong nhóm: 1. https://www.facebook.com/kimhue1406?fref=ts 2. https://www.facebook.com/anh.ha.31?fref=ts 3. https://www.facebook.com/ha.gung.9?fref=ts 4. https://www.facebook.com/little.miu.9?fref=ts 5. https://www.facebook.com/little.zin.5?fref=ts 6. https://www.facebook.com/hoang.river?fref=ts 7....

[Album Một Thời Để Nhớ] N036 – Hoàng Hồng Nhung

(*) Họ tên người đại diện nhóm: Hoàng Hồng Nhung (*) SBD: N036 (*) Lớp KT15.02 – Trường HUBT Facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/nhunghoang1992 https://www.facebook.com/nguyenthu.thuy.1042 https://www.facebook.com/emlanhuthe https://www.facebook.com/trang.sally.5 (*) Photographer: Đức Thiện facebook: https://www.facebook.com/ducthient2k5it Lưu bút: Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại...

[Album Một thời để nhớ] N035 – Nguyễn Thanh Thúy

(*) Tên nhóm: 4; (*) SBD: N035 (*) Lớp: K46S1 và K46S2 – Đại Học Thương Mại (*) Họ tên người đại diện nhóm: Nguyễn Thanh Thúy (*) Facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/crystal.love.184 https://www.facebook.com/linknoza https://www.facebook.com/dinh.luong.39 https://www.facebook.com/tran.chinh.50 https://www.facebook.com/ly.vu.79 https://www.facebook.com/chinh.laanh.56 https://www.facebook.com/pham.nga.35 https://www.facebook.com/theu01dang https://www.facebook.com/mai.dao.18 https://www.facebook.com/ngu.kimchi https://www.facebook.com/susubuon (*)...

[Album Một thời để nhớ] N034 – Cấn Thị Kết

(*) Họ tên người đại diện: Cấn Thị Kết (*) SBD: N034 (*) Trường: Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (*) Facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/proxinh0?ref=tn_tnmn https://www.facebook.com/moclan1791?fref=ts https://www.facebook.com/koy.ieu.5?fref=ts https://www.facebook.com/profile.php?id=100003244031312&ref=ts&fref=ts (*) Photographer: Tooms Lê (*) Facebook: https://www.facebook.com/le.tooms?ref=ts&fref=ts Lưu...

[Album Một thời để nhớ] N033 – Phạm Thị Hoài

(*) Họ tên người đại diện nhóm: Phạm Thị Hoài (*) SBD: N033 (*) Lớp: K60A Hóa – Đại học Sư Phạm Hà Hội (*) Facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/tran.hang.581?fref=ts https://www.facebook.com/tyep.lynk?fref=ts https://www.facebook.com/thanh.huong.71?fref=ts https://www.facebook.com/hoaipham138 (*) Photographer: Len studio (*) Facebook: https://www.facebook.com/LenStudio.Net?fref=ts Lưu...

[Album Một Thời Để Nhớ] N032 – Lê Thị Hồng Vân

(*) Họ tên người đại diện: Lê thị Hồng Vân (*) SBD: N032 (*) Lớp: Y6B – Đại học Y HÀ NỘI (*) Facebook các thành viên: https://www.facebook.com/tathuy.tathuy?fref=ts https://www.facebook.com/vanbe.vanbeo https://www.facebook.com/DangPhuongThuyHMU?fref=ts https://www.facebook.com/iamdieulinh?fref=ts https://www.facebook.com/maihoa.tran.12?fref=ts https://www.facebook.com/vu.thuonghuyen.7?fref=ts https://www.facebook.com/huyen.hoang.9619?fref=ts (*)...

[Album Một Thời Để Nhớ] N031 – Vũ Thị Minh Phương

(*) Họ tên người đại diện nhóm: Vũ Thị Minh Phương (*) SBD: N031 (*) Lớp MTBK55 – Đại học Nông Nghiệp Hà Nội (*) Facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/vu.minhphuong.5 https://www.facebook.com/thimen.dao?fref=ts https://www.facebook.com/oanh.dang.10?fref=ts (*) Photographer: Gấu Béo (*) Facebook: https://www.facebook.com/GauPeo289?fref=ts Bộ ảnh được chụp tại trường Đại...

[Album Một Thời Để Nhớ] N030 – Phạm Thị Kim Chi

(*) SBD: N030 (*) Lớp: CDKT17 – Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (*) Họ tên người đại diện nhóm: Phạm Thị Kim Chi (*) Địa chỉ facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/chikim.ht https://www.facebook.com/hanhxinh.pham?fref=ts https://www.facebook.com/anna.nguyen.9003888?fref=ts https://www.facebook.com/thao2212?fref=ts https://www.facebook.com/thao.chip.19?fref=ts https://www.facebook.com/zin.linh.56?fref=ts https://www.facebook.com/ha.hoang.1675?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/le.le.7524?fref=ts Lưu...

[Album Một Thời Để Nhớ] N029 – Trần Phương Huyền

(*) Tên nhóm: E3′ (*) SBD: N029 (*) Lớp: K46E3 – trường Đại học thương mại (*) Họ tên người đại diện nhóm: Trần Phương Huyền (*) Địa chỉ facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/huyen.mjn https://www.facebook.com/profile.php?id=100001644920646&fref=ts https://www.facebook.com/nhung.nguyen.503?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/vikkyls?fref=ts https://www.facebook.com/trang.toong?fref=ts (*)...

[Album Một Thời Để Nhớ] N028 – Nguyễn Minh Trang

(*) Họ tên người đại diện nhóm: Nguyễn Minh Trang (*) SBD: N028 (*) Lớp: D6KT2 – Đại Học Lao Động Xã Hội (*) Địa chỉ facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/zuzu.kunkun?fref=ts https://www.facebook.com/chabit.zulao?fref=ts https://www.facebook.com/hiecde?fref=ts https://www.facebook.com/candy.nguyen.71619?fref=ts https://www.facebook.com/mai.hanh.395?fref=ts https://www.facebook.com/thuy.nguyen.501151?fref=ts https://www.facebook.com/phuongthao.nguyen.98031506?fref=ts https://www.facebook.com/profile.php?id=100003716995352&fref=ts https://www.facebook.com/kool.kool.12?fref=ts https://www.facebook.com/nuong.dinh.90?fref=ts https://www.facebook.com/nguyenhue.hue.54?fref=ts (*)...

[Album Một Thời Để Nhớ] N027 – Nguyễn Thị Huyền Trang

(*) Người đại diện : Nguyễn Thị Huyền Trang (*) SBD: N027 (*) Tên bộ ảnh: 4 năm một chặng đường (*) Địa chỉ facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/ta.hongvan.9?fref=ts https://www.facebook.com/keobonggon.keo?fref=ts https://www.facebook.com/happy.smile.9843?fref=ts https://www.facebook.com/nguyen.h.yen.71?fref=ts https://www.facebook.com/huyendiu.luu?fref=ts https://www.facebook.com/profile.php?id=100003230363495 (*)...

[Album Một Thời Để Nhớ] N026 – Trần Thu Thảo

(*)  SBD: N026 (*)  Lớp: Đ5TCNH – Đại học điện lực (*) Họ tên người đại diện nhóm: Trần Thu Thảo (*)  Facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/thao.tran.7106 https://www.facebook.com/shin.lee.77?fref=ts https://www.facebook.com/jim.my.9849912?fref=ts https://www.facebook.com/nguyenthi.haiyen.3348?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/tieuyeuquai?fref=ts https://www.facebook.com/thuy.dung.581730 Lưu...