Ảnh kỷ yếu 2013- Một thời để nhớ – ảnh nhóm

[Album Một thời để nhớ] N025 – Ninh Thị Tươi

(*)  SBD: N025 (*)  Lớp: KDNNK55 – Đại học Nông Nghiệp Hà Nội (*)  Họ tên người đại diện nhóm: Ninh Thị Tươi (*)  Địa chỉ facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/nam.kiu?fref=ts https://www.facebook.com/tran.t.thuy.754?fref=ts https://www.facebook.com/ngocnga.nguyen.79230?fref=ts https://www.facebook.com/thuy.ta.5689?fref=ts https://www.facebook.com/hoaithu.hoang.3?fref=ts https://www.facebook.com/lan.hoang.16144?fref=ts https://www.facebook.com/pham.thuylinh.7568?fref=ts https://www.facebook.com/profile.php?id=100004321951366&viewer_id=100001671325339 https://www.facebook.com/xukoooi?fref=ts https://www.facebook.com/hien.nguyen.3975012?hc_location=stream (*)...

[Album Một Thời Để Nhớ] N022 – Đinh Thị Mơ

SBD: N022 Họ tên người đại diện nhóm: Đinh Thị Mơ Lớp CD9CM – Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội Facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/phuong.l.ninh https://www.facebook.com/minh.phuong.5855594 https://www.facebook.com/pinkute.dang https://www.facebook.com/mo.dinh Lưu bút: ” Trong tà áo dài của ngày kỷ yếu,trong tà áo dài dường như sự gần gũi của...

[Album Một thời để nhớ] N021 – Lê Thị Thủy

(*)  SBD: N021 (*)  Họ tên người đại diện nhóm: Lê Thị Thủy (*)  Lớp: CQ48.02.02 – Học Viện Tài Chính (*)  Địa chỉ facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/hoa.pham.3597?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/dung.xinh.79?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/cunngoc0510?fref=ts https://www.facebook.com/anhthu32?fref=ts https://www.facebook.com/nguyenthi.duyen.73?fref=ts https://www.facebook.com/minhhang.nguyen.5458?ref=ts&fref=ts https://www.facebook.com/tuyetchinh.pham?fref=ts https://www.facebook.com/khanhhuyen.nguyen.14?fref=ts https://www.facebook.com/huyen.green.1?fref=ts https://www.facebook.com/thithuy.le.5?fref=ts (*)...

[Album Một Thời Để Nhớ] N020 – Đỗ Thị Khánh Linh

(*)  SBD: N020 (*)  Tên nhóm: Birdnest (*)  Họ tên người đại diện nhóm: Đỗ Thị Khánh Linh (*)  Địa chỉ facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/khanhlinh237 https://www.facebook.com/dotet.1line https://www.facebook.com/voi.coi.0492 (*)  Photographer: Mạc Hóa (*)  Facebook: https://www.facebook.com/machoavtv Lưu bút: “Những cánh hồng sân ngoài một chiều mây bay gió lay...

[Album Một thời để nhớ] N019 – Lê Thị Cẩm Nhung

(*)  Họ tên người đại diện nhóm: Lê Thị Cẩm Nhung (*)  SBD: N019 (*)  Trường : điều dưỡng 12CD Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận (*)  Facebook các thành viên: https://www.facebook.com/xuongrong.hoa.524 https://www.facebook.com/thanhthuan.teresa (*)  Photographer: Nguyễn Thị Thanh Thuận Lưu bút: “Ngày âý, nhớ ngày đầu tôi và bạn bẽn lẽn nép mình trong bộ...

[Album Một Thời Để Nhớ] N018 – Trần Thị Phương Thảo

(*)  Tên Nhóm: 37AOF (*)  SBD: D018 (*)  Họ tên người đại diện nhóm:  Trần Thị Phương Thảo (*)  Địa chỉ facebook các thành viên trong nhóm https://www.facebook.com/thienhuongsmilehope?fref=ts https://www.facebook.com/thutrang.nguyen.7792?fref=ts https://www.facebook.com/nguyenthi.thuydung1?fref=ts https://www.facebook.com/sam.ho.5264?fref=ts https://www.facebook.com/xuxu.kiss.3?fref=ts https://www.facebook.com/canh.bach?fref=ts ...

[Album Một thời để nhớ] N017 – Nguyễn Thúy An

(*)  Họ tên người đại diện nhóm: Nguyễn Thúy An (*)  SBD: N017 (*)  Địa chỉ facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/chi.linh.9887?fref=ts https://www.facebook.com/cu.ti.54?fref=ts https://www.facebook.com/trung.trotrao.3?fref=ts https://www.facebook.com/hung.haduyen?fref=ts https://www.facebook.com/thanhsuperhy?fref=ts https://www.facebook.com/cau.be.de.men.th?fref=ts https://www.facebook.com/thanh.leo.1?fref=ts https://www.facebook.com/nghia.dinh.731?fref=ts https://www.facebook.com/bap.shiny?fref=ts https://www.facebook.com/CTNBMCLC?fref=ts https://www.facebook.com/mai.ngoc.73113?fref=ts https://www.facebook.com/cua.daugau?fref=ts https://www.facebook.com/hoangthaihoahd?fref=ts https://www.facebook.com/quanghuytran.1801?fref=ts https://www.facebook.com/izzothet?fref=ts https://www.facebook.com/kyoosan?fref=ts (*)...

[Album Một Thời Để Nhớ] N016 – Nguyễn Ngọc Ân

(*)  Đại diện nhóm: Nguyễn Ngọc Ân (*)  SBD: N016 (*)  Lớp Cq48/21.03 – Học Viện tài Chính (*)  Facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/nguyen.an.3910?fref=ts https://www.facebook.com/mymy2310?fref=ts https://www.facebook.com/phuongthao.tran.123276 (*)  Photographer: Vũ Trọng Quân (*)  Facebook: https://www.facebook.com/quanconan1991?fref=ts Lưu bút: Tớ đã từng nghĩ: ”...

[Album Một thời để nhớ] N015 – Trần Thị Ánh Hồng

(*)  Đại diện nhóm: Trần Thị Ánh Hồng (*)  SBD: N015 (*)  Lớp K55 Việt Nam học và tiếng Việt – trường Đại học KHXH&NV (*)  Facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/phuonganh.tranhoang.3?fref=ts https://www.facebook.com/profile.php?id=100001535454969&fref=ts https://www.facebook.com/kieuoanh.nguyen.50?fref=ts https://www.facebook.com/yen.pham.5815?fref=ts (*)  Photographer:...

[Album Một thời để nhớ] N014 – Ngô Thị Ngọc Anh

Tên nhóm: LN4 Đại diện nhóm: Ngô Thị Ngọc Anh SBD: N014 Lớp 3512- Trường Đại học Luật Hà Nội Facebook các thành viên trong nhóm: 1. Ngô Thị Ngọc Anh: https://www.facebook.com/ngothi.ngocanh.7 2 . Phan Thị Hạnh Ngân:https://www.facebook.com/hanhngan.phan?fref=ts 3. Ngô Thị Hạnh: https://www.facebook.com/ngo.hanh.52?fref=ts 4. Phạm Thu Hiền:https://www.facebook.com/hien1992?fref=ts Photographer: Gia...

[Album Một thời để nhớ] N013 – Nguyễn Thị Hằng

(*)  Họ tên người đại diện nhóm: Nguyễn Thị Hằng (*)  SBD: N013 (*)  Facebook: https://www.facebook.com/ng.hang.kiwi.305?fref=ts (*)  Lớp Lọc Hóa Dầu AK53 – Đại Học Mỏ Địa Chất (*)  Địa chỉ facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/lhd.lilynd?fref=ts https://www.facebook.com/hongxuyen1604?fref=ts https://www.facebook.com/khai.pham.31?fref=ts (*)  Photographer: Thành  (*)...

[Album Một thời để nhớ] N012 – Nguyễn Thị Thanh Nga

(*)  Đại diện nhóm: Nguyễn Thị Thanh Nga (*)  SBD: N012 (*)  Lớp K55KTPT – Trường Đại học Kinh tế – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (*)  Facebook các thành viên trong nhóm: https://www.facebook.com/swan.princess.5?fref=ts https://www.facebook.com/yeuthuong.nhieuhon.7?fref=ts https://www.facebook.com/hahieu.hue?fref=ts https://www.facebook.com/hoangtuanh.tb?fref=ts https://www.facebook.com/hanh.nguyen.7758?fref=ts https://www.facebook.com/tuyet.nguyen.712?fref=ts https://www.facebook.com/sting.dautay.5?fref=ts https://www.facebook.com/profile.php?id=100003262490765&fref=ts (*)...