Thời trang

Mùa Sen

Đến hẹn lại lên, mùa sen năm nay lại về trong sự háo hức đợi chờ của những thiếu nữ Hà thành. Những bộ ảnh của thiếu nữ bên hoa sen sẽ được Áo Dài Thanh Mai liên tục cập nhật trong thời gian tới. Hy vọng các bạn chú ý đón xem và ủng hộ Áo Dài Thanh Mai. #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align:...

Áo Yếm

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

Mẫu Việt duyên dáng với Áo dài

Khánh My đẹp dịu dàng không tì vết với áo dài đỏ đầy quyễn rũ. #gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

Album Áo dài với Hoa Sen

#gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } // ADS (1) ADS (2) ADS (3) ADS (4) ADS (5) ADS (6) ADS (7) ADS (8) ADS (9) ADS (10) ADS (11) ADS...

Album Hình Áo dài nghệ thuật (sưu tầm)

#gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } // ADNT (1) ADNT (2) ADNT (4) ADNT (6) ADNT (3) ADNT (5) ADNT (7) ADNT (8) ADNT (9) ADNT (10) ADNT...

Album Áo dài xanh

#gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-6 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-6 .gallery-caption { margin-left: 0; } // ADX (4) ADX (5) ADX (6) ADX (7) ADX (8) ADX (10) ADX (11) ADX (12) ADX (1) ADX (2) ADX (3) ADX...

Album Áo dài Hoa

#gallery-7 { margin: auto; } #gallery-7 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-7 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-7 .gallery-caption { margin-left: 0; } // ADTH (1) ADTH (2) ADTH (3) ADTH (4) ADTH (6) ADTH (7) ADTH (9) ADTH (10) ADTH (11) ADTH (12) ADTH...

Album Áo dài vàng

#gallery-8 { margin: auto; } #gallery-8 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-8 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-8 .gallery-caption { margin-left: 0; } // ADV (1) ADV (2) ADV (29) ADV (3) ADV (5) ADV (4) ADV (6) ADV (7) ADV (8) ADV (9) ADV (10) ADV...

Album Áo dài tím

#gallery-9 { margin: auto; } #gallery-9 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-9 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-9 .gallery-caption { margin-left: 0; } // ADT (1) ADT (2) ADT (3) ADT (7) ADT (4) ADT (5) ADT (6) ADT (8) ADT (9) ADT (10) ADT (11) ADT...

Album Áo dài đỏ

#gallery-10 { margin: auto; } #gallery-10 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-10 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-10 .gallery-caption { margin-left: 0; } // ADD (31) ADD (26) ADD (23) ADD (22) ADD (19) ADD (18) ADD (17) ADD (15) ADD (8) ADD (7) ADD...

Album Áo dài ren

#gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-11 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-11 .gallery-caption { margin-left: 0; } // ADR (1) Mã: 01 ADR (2) ADR (3) ADR (4) ADR (5) ADR (6) ADR (7) ADR (8) ADR (9) ADR (10) ADR...

Album Áo dài Trắng

#gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-12 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-12 .gallery-caption { margin-left: 0; } // ADTT (1) ADTT (2) ADTT (3) ADTT (4) ADTT (5) ADTT (6) ADTT (7) ADTT (8) ADTT (9) ADTT (10) ADTT...