CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông tin Chính sách chúng tôi thu thập

Thông tin bạn phân phối cho chúng tôi Bằng bí quyết dùng trang web, bạn  thể cung ứng một số lượng to những thông báo nhận dạng bạn cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông báo trong khoảng bạn lúc bạn đặt phòng qua hệ thống đặt phòng của chúng tôi hoặc ở khách sạn. các thông tin chỉ được thu thập trong công đoạn đặt phòng và thời kì tạm trú với thể bao gồm:

Tên, liên hệ email, liên hệ nhà riêng và cơ quan, số điện thoại, quốc tịch và thông tin thẻ thanh toán của bạn; và
các thông tin như tạm cư nhất thời và cài đặt phòng sẽ được xử lý trong giai đoạn bạn đặt phòng, chẳng hạn như dòng phòng ưa thích và những khuyến mại dành riêng cho chỗ ở.
thông tin này mang thể được cung cấp trực tiếp cho chúng tôi tại thời khắc bạn đặt phòng, hệ thống đặt phòng tiêu chuẩn của chúng tôi, chuẩn y trang web của chúng tôi trực tiếp tại khách sạn hoặc ưng chuẩn qua áp dụng di động. Trong một số trường hợp, chúng tôi với thể nhận được thông báo này từ bên thứ ba, chả hạn như khi bạn đặt phòng phê duyệt đại lý du hý trực tuyến hoặc trang web đặt phòng khách sạn.

Chúng tôi cũng thu thập thông báo từ bạn lúc bạn duyệt trang web của chúng tôi, dùng các áp dụng di động của chúng tôi hoặc tham dự vào các dịch vụ nhất thiết tại các cơ sở vật chất như dịch vụ internet không dây. Trong các trường hợp này, thông báo như thông báo quốc gia của bạn, giao thức kết nối Internet (“IP”), danh bạ, điều khiển, cập nhật, dụng cụ và những tính năng khác về hệ thống hoặc đồ vật của bạn sẽ được tự động thu thập. thông tin này mang thể được thu thập cho mục đích sử dụng và cải thiện trải nghiệm của bạn mang những nhà cung cấp này.

Nó hoạt động như chứng minh thư của bạn, lưu các thứ như liên hệ Internet, mật khẩu và tùy chọn của bạn. lúc bạn kiếm tìm lại một trang web, cookie sẽ giúp trang web thấy bạn tuân thủ những tiêu chuẩn. không thể chạy dưới dạng mã hoặc vi rút lây lan.  gần như những trình phê duyệt Internet, bạn với thể xóa “cookie” khỏi ổ cứng máy tính của mình, chặn toàn bộ “cookie” hoặc nhận cảnh báo trước lúc “cookie” được lưu trữ. Nhận định thêm về những chức năng này.

Trong 1 số cảnh huống nhất thiết mà chúng tôi được sự đồng ý của bạn hoặc khi được pháp luật cho phép, chúng tôi với thể gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị. (Điều này với thể bao gồm tin nhắn) cho các sản phẩm và khuyến mãi tại nhà mà chúng tôi tin rằng phù hợp  bạn. Chúng tôi cũng sở hữu thể dùng thông báo can hệ đến thời gian đăng ký tạm bợ của bạn để đăng một bài gửi được nhắm chỉ tiêu trên trang web của chúng tôi hoặc trên trang web của bên thứ ba, hoặc để bạn thông tin phù hợp hơn. tuy nhiên, chúng tôi tiêu dùng thông tin này cho mục đích tách biệt các Báo cáo và xu hướng chung, để phân tích và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để đồ mưu hoạch những địa điểm khách sạn và nhà cung cấp mới cũng như để nghiên cứu thị phần khác.

Chúng tôi san sẻ tài sản của bạn  ai: Chúng tôi sẽ ban bố thông báo về chỗ ở mà bạn đang ở để hoàn tất việc đặt phòng của bạn. Chúng tôi cũng mang thể san sẻ thông báo của bạn sở hữu những dịch vụ nhà sản xuất bên thứ ba để cung ứng cho những nhà cung cấp liên quan tới việc bán hàng của chúng tôi và để giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Ví dụ: chúng tôi mang thể dùng các đối tác thứ ba hoặc các sản phẩm của bên thứ ba cho các mục đích nghiên cứu thị trường và phân tách dữ liệu. Trong 1 số trường hợp, theo chỉ dẫn về sự đồng ý của địa phương, những dịch vụ của nhà sản xuất bên thứ ba sở hữu thể tương trợ chúng tôi trong các chiến dịch tiếp thị khác nhau. Chúng tôi cũng sở hữu thể sản xuất thông báo của bạn cho các đối tác thứ ba để đưa ra những đề nghị cụ thể cho những sản phẩm và dịch vụ của họ. Họ phải đồng ý tuân thủ những hướng dẫn về quyền tây riêng của chúng tôi trước lúc chúng tôi cung cấp cho họ bất kỳ thông tin nào.

Ngoài những mục đích đã nêu ở trên

Back to top button