SỨC KHOẺ

Pseudogout Intro duction /โรคเกีาเทียม | pseudogout 8nv

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề pseudogout 8nv phải không? Có phải bạn đang muốn xem thông tin về chủ đề Pseudogout Intro duction /โรคเกีาเทียม phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây.

Pseudogout Treatment / การรักษาโรคเก๊าท์เทียม


ในการรรักษาคนที่เป็นโรคเก๊าทเทียมนั้น มีสองประการนันคือ ลดอาการปวด & การอักเสบของข้อลง และการป้องกันไม่ให้มันเกิดมีอาการขึ้นได้อีก
ซึ่งสามารถกระทำได้ด้วย:
1. ดูดเอาน้ำจากข้อที่เกิดการอักเสบ ซึ่งนอกจากจะลดอาการปวดลงแล้ว ยังสามารถยืนยันคำวินิจฉัยโรคข้ออักเสบได้ด้วยการส่งตรวจดูผลึกที่เป็นต้นเหตุ และส่งต้ำเพาะเชื้อ เพื่อเป็นการแยกโรอักเสบติดเชื้อ
2. การรักษาด้วยยา เช่น ยากลุ่ม NSAIDs, Cortiocsteroids (prednisone0 และ colchince ซึ่งต่างสามารถลดการอักเสบ และอาการปวดได้เป็นอย่างดีฃ
การป้องกันไม่ให้โรคเกิดขึ้นได้อีก นอกจากจะดื่มน้ำให้มากในแต่ละวันแล้ว การใช้ยา colcincine ที่ใช้รักษาโรคเก๊า

Pseudogout Treatment / การรักษาโรคเก๊าท์เทียม

เก๊าท์ กับเก๊าเทียมต่างกันอย่างไร ? / Gout vs Pseudogout


เก๊าท์ กับเก๊าเทียมต่างกันอย่างไร ?
มีโรคข้ออักเสบอีกชนิดหนึ่งทีมีชื่อว่า โรคเก้าเทียมมีอาการคล้ายโรคเก้า โดยเป็นผลมาจากการตกผลึกของสาร calcium pyrophosphate (CPPD)
อาการปวดของทั้งสองโรคต่างทำให้เกิดมีอาการปวดอย่างรุนแรง โดย
เกิดจากผลึกที่ตกในข้อที่แตกต่างกัน และการรักษาก็ต่างกันด้วย

ลองมาดูซิว่า ทั้งสองโรคมันแตกต่างกันอย่างไร
(Gout Vs. CPPD)

อาการ (Symptoms):

โรคเก๊าท์ (Gout) จะมีอาการเกิดขึ้นอย่างฉับพลันด้วยปวดข้ออย่างรุนแรง
ข้อบวม, แดง, และร้อน ส่วนใหญ่จะเกิดที่ฐานของหัวแม่เท้า ส่วนน้อยพบได้ที่เท้า, ข้อเท้า, นิ้วมือ, ข้อมือ,ข้อศอก ในระยะแรกจะปรากฏที่ข้อเดียวซะเป็นส่วนใหญ่

โรคเก๊าท์าเทียม (CPPD) เกิดมีอาการปวดข้ออย่างเฉียบพลันเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่เข้อเข่า, ข้อมือ และข้อเท้า บางครั้งเกิดขึ้นที่บริเวณพังผืดของกระดูกสันหลัง (spinal ligament) ทำให้เกิดมีอาการปวดต้นคอ อย่างรุนแรง และอาจเกิดขี้นกับหลายข้อได้

สาเหตุ (Causes):

ในคนที่เป็นโรคเก๊าท์นั้น เกิดจากมีผลีกของสาร monosodium urate
ตกผลึกที่เนื้อเยื่อรอบๆ ข้อ และภายในข้อ ยังผลให้เกิดการอักเสบ และมีการทำลายข้อ

ส่วนก๊าท์เทียมนั้น เป็นผลจากการตกผลึกของสาร calcium pyrophosphate (CPP) สะสมในกระดูกอ่อนของข้อ แล้วกระตุ้นให้เกิดมีการอักเสบ และอาการปวดขึ้น โดยเราไม่ทราต้นเหตุที่แน่ชัด แต่สามารถ
พบได้ในคนสูงอายุ และมีความผิดปกติทางพันธุกรรมเป็นปัขจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว นอกหเนือจากนั้นยังอาจเกิดในโรคอย่างอื่น เช่น โรคข้อเสื่อม,

การวินิจฉัย (Diagnosis)
ในการวินิจฉัยคนเป็นโรคเก๊าท์ จำเป็นต้องอาศัยประวัติการเกิดโรค, ตรวจร่างกาย, ตรวจเลือด, ตรวจดูน้ำไขข้อดูผลึกด้วยกล้อง, เอกซเรย์, ultrasound และ CT scan

การรักษา (Treatment)
ในการรักษาภาวะที่เกิดอย่างเฉียบจะเหมือนกันทุกประการ นั้น คือ ใช้ NSAIDS, corticosteroids และ Colchicines สามารถบรรเทาอาหารปวด
และการอักเสบได้ แต่จะแตกต่างกันตรงที่พวกเก๊าท์เทียมไม่ต้องใช้ยาลด
ระดับกรดยูริคในกระแสเลือด

www.arthritis.org

เก๊าท์ กับเก๊าเทียมต่างกันอย่างไร ? / Gout vs Pseudogout

Pseudogout: Symptoms / อาการของโรคเก๊าเทียม


อาการของคนที่เป็นโรคเกีาท์เทียมนั้น ส่วนใหญ่มักปรากฏเป็นข้อเดียว โดยเกิดขึ้นที่ข้อเข่าเสียเป็นส่วนใหญ่ อาการที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเหมือนโรคเก๊าท์ นั้นคือ มีอาการอย่างเฉียบพลัน ซึ่งแตกต่างจากคนเป็นโรคเก๊าท์ตรงที่ส่วนใหญ่โรคเก๊าทจะเกิดที่บริเวณฐานของหัวแม่เท้า

อาการที่เกิดจะหายได้เองภายใน 5 12 วัน มีบางรายมีอาการอักเสบเกิดขึ้นกับหลายๆ ข้อ และเป็นเวลานนาน ทำให้มีลักษณะเหมือนโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis)

นอกจากนั้น เกีาท์เทียมยังสามารถเกิดร่วมกับคนที่เป็นโรคข้อเสื่อม หรืออักเสบจากการเสื่อมสภาพ (osteoarthritis) ซึ่งอยู่ๆ ก็เกิดมีอาการปวดอย่างเฉียบพลันได้…

Pseudogout: Symptoms / อาการของโรคเก๊าเทียม

Pseudogout Causes / สาเหตุของเกีาท์เทียม


เราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการทำให้เกิดโรคเก้าเทียม แต่ทีทราบแน่ๆ คือ มันเป็นโรคของคนสุูงอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป โดยมีรายงานเอาไว้ว่า คนที่มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป จะมีผลึกของ calcium pyrophosphate พอกตัวในกระดูกอ่อนไป้ดประมาณ ครึ่งหนึ่ง ทุกคนที่มีผลึกดังกล่าวจะไม่เป็นโรคเก๊าท์เทียม จนกว่าจะมีการปล่อยผลึกดังกล่าวลงไปในข้อ ผสมกับน้ำไขข้อเมื่อใด….การอักเสบของข้อจะเกิดขึ้น
มีปัจจัยเสียงหลายอย่างที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าว เป็นต้นว่า ข้อได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับการผ่าตัด, โรคพันธุกรรม, โรคต่อมไทรอยด์, ต่อพาราไทรอยด์, โรค hemochromatosis ซึ่งทำให้มีระดับธาตุเหล้กในกระแสเลือดสูง และอื่นๆ….
การมีผลึก calcium pyrophosphate ในกระดูกอ่อน ไม่ได้หมายความว่า เขาคนนั้นจะเป็นโรคเก๊าท์เทียมเสมอไป โรคเก๊าท์เทียมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อม่ีการอักเสบจากการที่มีผลึกถูกปล่อยออกไปยังข้อเท่านั้น….

Pseudogout Causes / สาเหตุของเกีาท์เทียม

Pseudogout: Diagnosis / การวินิจฉัยโรคเก๊าท์เท่ียม


โรคเก๊าท์เทียมจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีผลึกของ calcium pyrophospahte ปรากฏในน้ำไขข้อที่เกิดการอักเสบ โดยเป็นผลมาจากการมีผลึกของ calcium pyrophospate พอกตัวอยุู่ในตัวกระดูกอ่อน ซึ่งปล่อยผลึกลงไปในข้อ… ดังนั้น การทีเราจะทราบได้ว่า ใครเป็นเก๊าทืเทียมก้็ต่อเมื่อมีการตรวจพบผลึกของสาร calcium pyrophosphate ในน้ำไขข้อนั้นเอง
ในการวินิจฉัยโรคเก๊าท์เทียมนั้น จำเป็นต้องแยกโารคอีกเสองโรค คือ โรคเกีาท์ และโรคข้ออักเสบอย่างเฉียพลันนั้นเอง…

Pseudogout: Diagnosis / การวินิจฉัยโรคเก๊าท์เท่ียม

Gout vs Pseudogout


โรคเก๊าทื (แท้) และเก้าเทียมมีความเหมือน และความต่างดังต่อไปนี้:
1. อาการ ทั้งสองต่างทำให้เกิดอาการปวดข้อได้อย่างเฉัียบพลัน มีอาการปวดขอ้อย่างรุนแรง ความต่าง…โรคเก๊าทืส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ข้อฐานของหัวแม่ทเ้า ส่วนเก๊าท์เทียมจะเกิดขึ้นกั้บข้อเข่า
2. สาเหตุ: ความเหมือน ทั้งสองต่างเกิดจากผลึกเป็นเหตุให้เกิดข้ออักเสบขึ้น (crystal arthropathies) ความต่าง…เกีาท์จะเกิดจากผลึกของ monosodium urate ส่วนเกีาท์เทียมจะเกิดจากผลึกของ calcium pyrophosphate ที่ละลายในน้ำไข้ข้อ และก่อให้เกิดการอักเสบขึ้น
3. ปัจจัยเสี่ยง… ทั้งสองต่างมีความผิดทางพันธถกรรม และบาดเจ็บของข้อซึ่งสามารถนำไปสู่การทำให้เกิดมีอาการข้ออักเสบได้ ส่วนอายุั และเพศนั้น
ปรากฏว่า โรคเก๊าท์ เกิดในเพศชายได้มากกว่าเพศหยิง ในช่วง 30 50 ปี
ส่วนเกีาท์เทียมจะเกิดในคนที่มีอายุมากกว่า 60 โดยเกิดในชาย และหยิงได้เท่าๆ กัน
4. การรักษา…ทั้งสองมีป้าหมายในการรักษาเหมือนกัน

Gout vs Pseudogout

โรคเก๊าท์เทียม ( Pseudogout ) รายการ อุ่นใจใกล้คุณหมอ


โรคเก๊าท์เทียม เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการคั่งและสะสมของผลึกเกลือชนิดที่เรียกว่าแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรต (calcium pyrophosphate dihydrateหรือ CPPD) เป็นโรคข้อจากผลึกเกลือที่พบได้บ่อยรองมาจากโรคเก๊าท์

การคั่งและสะสมของผลึกเกลือซีพีพีดีในข้อ สามารถทำให้ข้อเกิดการอักเสบเฉียบพลันเป็นพักๆ มีลักษณะอาการคล้ายโรคเก๊าท์จึงเรียกว่า โรคเก๊าท์เทียมแต่ผลึกตัวการที่ทำให้ข้อเกิดการอักเสบเป็นคนละชนิดกับโรคเก๊าท์

โรคเก๊าท์เทียม ( Pseudogout ) รายการ อุ่นใจใกล้คุณหมอ

Pseudogout Intro duction /โรคเกีาเทียม


โรคเกีา?์เท่ียมเป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง อันเป็นผลมาจากผลึกของ calcium pyorophospahte ที่พอกตัวในกระดูกอ่อนของข้อ ถูกปล่อยเข้าไปในข้อ ผสมกับน้ำไขข้อ และก่อใเกิดปฏิกิริยาทางเคมี…เกืดการอักเสบ และเกิดข้ออักเสบอย่างเฉียบพลัน
เก๊าท์เทียมมีชื่อคล้ายโรคเก๊าท์ตรงที่ ทั้งสองโรคเกิดจากผลึกของสาร…
ที่อยู่ในข้อ ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดการอักเสบขึ้น….
เก๊าท์เทียมเป็นโารคที่พบได้ในคนสูงอายุ พบได้ทั้งหญิง และชายในปริมาณเท่าๆ กัน โดยเราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่าง
เช่น ได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณข้อ หรือได้รับการผ่าตัด หรือมีความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม
การดื่มน้ำน้ำไใ้หมาก ๆ อย่างปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำอาจช่วยป้องกันไม่
ให้เกิดอาการเก๊าท์เทียมได้

โรคเก๊าท์ เก๊าท์เทียม


เก๊าท์ คือโรค ข้ออักเสบ ชนิดหนึ่ง เกิดจาก กรดยูริกสูง

เก๊าท์เทียม คืออะไร?

โรคเก๊าท์ เก๊าท์เทียม

โรคเก๊า คืออะไร? อันตรายหรือไม่! 5 อาหารที่เสี่ยงเป็นโรคเก๊า สุขภาพ [health]


โรคเก๊าต์ ที่ใครหลายคนคงเคยได้ยินชื่อนี้บ่อยครั้ง แต่ก็ยังมีใครหลายคน ที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ หรือเข้าใจเป็นอย่างดี ว่า โรคเก๊า นั้นคืออะไร มีอาการเป็นอย่างไร ?
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่ https://goo.gl/6d25Wf

โรคเก๊า คืออะไร? อันตรายหรือไม่! 5 อาหารที่เสี่ยงเป็นโรคเก๊า สุขภาพ [health]

Ngoài xem những video chia sẻ thông tin này bạn có thể xem thêm nhiều thông tin hữu ích khác do Xem tại đây cung cấp tại đây nhé.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề Pseudogout Intro duction /โรคเกีาเทียม.

Xem thêm nhiều thông tin hữu ích tại đây: https://aodaithanhmai.com.vn/suc-khoe.

Tag liên quan đến từ khoá pseudogout 8nv.

นพ. มานิตย์ วัชร์ชัยนันท์,โรคเก๊าท์เทียม,ปวดข้ออย่างเฉียบพลัน,ข้อเสื่อม และเก๊าทเทียม,pseudogout,Crastal arthropathies.

#Pseudogout #Intro #duction #โรคเกาเทยม.

Rất mong những thông tin này hữu ích cho bạn. Xin chân thành cảm ơn bạn đã xem bài viết này.

THANH MAI

Xin chào quý mộ điêu, mình là Mai là người đồng sáng lập ra áo dài thanh mai. Bằng tất cả những đam mê và yêu người của mình với bộ môn áo dài. Mình hy vọng có thể chia sẻ được nhiều điều đẹp đẽ đến tất cả quý mộ điệu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button