Cách đo áo dài

Cách đo áo dài

1. Chiều dài áo: đo từ gáy xuống nơi bạn muốn. 2. Chiều dài tay: đo từ gáy đo ngang qua vai và dọc xuống cổ tay 3. Vòng nách: tay chống lên hông, đo vòng qua nách vừa khít. 4. Vòng bắp tay: đo vừa khít. 5. Khuỷu tay: đo vừa khít. 6. Vòng ngực (vui lòng mặc áo ngực thích hợp). 7. Hạ ngực: đo từ chân cổ xuống đầu ngực. 8. Ngang ngực: đo từ đầu ngực này qua...